A DIVISION OF BORDERCHOICE
Home

                    

   BEST

UW ZWEMBAD IS WEER ALS NIEUW


ONZE GARANTIE

Border Choice is niet verantwoordelijk voor produkten met een gebrek die niet binnen een periode waarin we de fout nog kunnen herstellen zijn aangemeld.
Als een produkt gebreken vertoont en dat tot meer gebreken leidt omdat het gebrek niet tijdig is gemeld, behoudt  Border Choice zich het recht voor om geen aansprakelijkheid te aanvaarden.
Alle gebreken dienen ter plekke te worden geregistreerd en te worden gefotografeerd.
We vragen uw aandacht voor het feit dat een te hoge concentratie aan chemische middelen in het water van uw zwembad  het produkt kan beschadigen. In dat geval vervalt het recht op garantie.
Border Choice zal zijn uiterste best doen om beschadigde produkten te vervangen voordat het produkt wordt aangebracht.


Garantievoorwaarden

Alle Border Choice produkten zijn gegarandeerd voor een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum.
Gedurende deze garantieperiode zullen alle angetoonde gebreken naar het inzicht van Border Choice worden gerepareerd of vervangen.